torsdag 10 juni 2010

"ANNARS KOMMER VI ATT VARA HJÄLPLÖST FÖRLORADE MOT EN HET NY MARKNAD...

...som breder ut sig", säger Folkhälsominister Maria Larsson till Ekot. Och visst breder den ut sig, marknaden av otillåtna preparat och doping på internet. Under många år har vi förfasats över hur enkelt man kan ta in, sälja vidare och använda preparat utan som helst kontroll. Preparat som letat sig ut från den sportsliga arena in samhället och ut bland "oss vanliga". I Ren Idrotts undersökningar (UM 05/07/09) har vi sett en ökad tolerans och ett ökat användande av doping. Och ökningen hadlar inte bara om att ta preparat för att bli bäst i sin sport - det handlar om att snabbt nå upp till de ansedda kroppsideal som oftas utpekas i media. Smala tjejer och muskulösa killar. Närmare 70% av tillfrågade killar 15-17år menar att killar med mycket muskler har lättare att få tjejer. Tillika svarar närmare 6% av tillfrågade tjejer att dom visst skulle kunna tänka sig vara tillsammans med någon som dopar sig.(RI undersökning "Barn och ungdomar om doping" 2009). Detta är skrämmande siffror. Konsekvenser av använande av dessa preparat kan vara förödande och tjejer tillsammans med killar som använder preparat är en otäck tanke. - Här kan vad som helst hända!

I dagens media står vidare att läsa:
-Folkhälsoministern erkänner att det finns en risk att medel som inte borde beslagtas ändå tas om hand men tycker att det är en risk man får ta.

Bra Folkhälsoministern!!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ratt-att-ta-lagliga-droger-i-beslag-1.1119346

Inga kommentarer: