onsdag 5 november 2008

Its a jungle out there...


...so far! Klassiskt myntade ord av Jane Goodall "Natures First lady" som vid en kongress i Chicago insåg den alarmerade faran som hotade för afrikas vilda schimpanser. "I came to the conference as a scientist. I left as an activist". Jag beundrar kvinnor som Jane Goodall. Med sitt starka engagemang och tron och övertygelsen om att vi kan och vi gör skillnad i vad gäller agerande, hanterande och genom kunskap. Vår roll är att tro på vårt ställningstagande och agera som förebild och kunskapsbank till våra unga, föräldrar, tränare och ledare. Vi gör skillnad. Men i dopingens värld är djungels snårig och tuff. För Goodall innebär det gott för oss gäller riktning och hur vi bäst kan ta oss igenom, nå fram och förmedla. Läste häromdan ett utalande av IOK´s President Dr. Jacques Rogge som ser fram emot att stanna på sin position även efter årets val (en post han haft sedan 2001)Jacques Rogge says, "Why am I a candidate? Well definitely because I still have a great passion for the movement, I still have a passion for sports, I still have a great enthusiasm, I believe that sport is a wonderful tool for young people, definitely it improves their health, it is a great educational tool and it is also a great tool of social integration.I think the biggest challenges ahead, on the long term, are the perpetual problems of sport: the fight against doping is definitely still our number one priority. We have now a second challenge, that is the rising inactivity amongst young people, which leads to obesity. Sport is not anymore the number one priority for young people. So we have to bring people back to sport."
It is a jungle out there. Det gäller att vi har de rätta redskapen!

Inga kommentarer: