onsdag 11 februari 2009

Åh, allt pga ringarna...

... eller handlar det mer om ett egendrivet spel där maktpositioner och organisation blir viktigare än verksamhet och till viss del innehåll? På torsdag samlas SOK till extra inkallat årsmöte för att där besluta om SOK:s framtida inriktning.

"Slå samman Riksidrottsförbundet med Sveriges Olympiska kommitté och skapa därmed en ny, samlad elitorganisation"- har antytts från regeringshåll och detta stöds av de utredare som på uppdrag av Riksidrottsstyrelsen fått i uppdrag att utreda frågan om organisation och stödsystem inom och för svensk idrott. Detta anser inte SOK.

SOK:s Staffan Lindeberg trycker på möjligheter och principer; "-Om sverige ska ta många medaljer i OS måste sverige vara bra i många idrotter. Vår enkla princip är att du ska få möjlighet att satsa, även om du tillhör ett litet förbund med små resurser. Där ligger vår styrka, inom SOK har alla förbund en röst. En sammanslagning av SOk och RF innebär en beslutskedja som finns idag inom SOK inte kan bibehållas". RF rasar och pekar på konfliktsituation.

SOK har idag en klar maktposition. Årligen inbringar den komersiella rätten till OS-ringarna ca 50-miljoner kronor. En enorm resurs som drivit SOK och gett dem möjligheten att bygga upp innehåll, kompetens och en välaktad renumé internationellt. Frågan är nu om SOK är beredd att "dela med sig" av ringarna.

Inga kommentarer: