måndag 9 februari 2009

"Nu kan man ju inte lita på nån prestation längre"!

Vad är ett medialt ansvar? I Ren Idrotts opinionsundersökning (2007) intervjuade vi drygt 1000 ungdomar i ålder 12-25 år om deras tankar och kunskap om doping. Resultatet var dystert. I åldern 12- 14 år är 48% tveksamma till om man kan bli världsmästare på 100m löpning utan att dopa sig och drygt 66% av de svarande i åldern 15-25 år tror att det förekommer mycket doping bland elitidrottare som aldrig upptäckt. Att det råder en ökat misstro till prestationer är uppenbart. Vi läser i media om positiva fall, anklagelser, förnekelser och avslöjanden. Vi ruskas om i våra grundvalar och våra värderingar och vårt synsätt ändras. Idrottens grundtanke om "fair play" och "må bäste man vinna" ter sig som en avlägsen utopi. Media i dopingdebatten har ett enormt ansvar. Men inser media detta? Det är definitivt läge för media att börja en mer grundläggande journalistik att planlägga och rapportera det enorma antidopingarbete som dagligen utförs. Vi måste få tillbaka tilltron på sporten och sporten måste få tillbaka sin publik!

Inga kommentarer: